De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft inmiddels van 75 procent van de verpleeghuizendata ontvangen voor de nulmeting van de ‘integrale vergelijking’. De nulmeting wordt nog niet gebruikt voor de tarieven 2021. Volgend voorjaar gaat de NZa eerst met de sector de resultaten van de nulmeting duiden. Dit meldt de Zorgautoriteit.

De nulmeting moet inzicht geven in de kosten die verpleeghuizen moeten maken om aan het kwaliteitskader te voldoen. Hoewel 2018 een overgangsjaar was, bieden de data uit dit jaar – aangevuld met een inschatting van de kosten voor het kwaliteitskader – de kans om ervaring op te doen met het nieuwe bekostigingsmodel. Deze ervaring is noodzakelijk voor een advies dat de NZa voor de zomer van 2020 aanlevert aan het ministerie van Volksgezondheid. De gegevens worden nog niet gebruikt voor de tarieven zelf.

Goede kwaliteit is leidend

De NZa onderzoekt of het model leidt tot toekomstbestendige tarieven en of het zorgaanbieders helpt bij de uitdagingen die hen te wachten staan, zoals de toenemende vergrijzing en veranderende zorgvraag. De input van de sector is een zeer belangrijk onderdeel van het advies aan het ministerie. Op basis van dit advies besluit zij of er een volgende meting komt, die wel als doel heeft om de tarieven op te baseren. Het mogelijk maken van goede kwaliteit van zorg is hierbij leidend.

Lees hieronder verder.Bron: NZG

Externe links:
NZa heeft al driekwart van de benodigde data binnen over verpleeghuiszorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken