De NZa heeft onderzocht hoe ze op korte termijn de bekostiging van de spoedzorg binnen het eerstelijnsverblijf en de langdurige zorg kunnen verbeteren. Het gaat om zorg voor mensen die plotseling, acuut zorg nodig hebben en tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Een tijdelijke opname in een instelling kan een uitkomst bieden. Hierdoor kan een langere opname in het ziekenhuis of vroegtijdige opname in een verpleeghuis voorkomen worden.

De NZa heeft de knelpunten in de bekostiging in kaart gebracht. Op verzoek van het ministerie van VWS schetst de NZa de oplossingsrichtingen. Dit tijdelijk verblijf valt momenteel onder verschillende wet- en regelgeving. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn opdrachtgever en financier.

Lees hieronder verder.Bron: NZa

Externe links:
NZa onderzoekt verbetering bekostiging spoedzorg eerstelijnsverblijf en langdurige zorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken