De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal komend voorjaar een monitor uitbrengen specifiek over de contractering in de paramedische zorg. De NZa brengt in kaart hoe het contracteerproces verloopt. Ook polsen zij hoe innovatie, preventie, verplaatsen van zorg of verbinding met zorg in het sociale domein een plek krijgen in de contractering. De monitor gaat over de contractering van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Vorig jaar bracht de NZa een meer algemene monitor uit over de toegankelijkheid, betaalbaarheid en informatie over kwaliteit in de paramedische zorg. In de komende monitor richten zij zich specifiek op de contractering.

Zo kijkt de NZa bijvoorbeeld of het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn in de contracten terugkomt. Ook besteden zij aandacht  aan onderdelen van het contracteerproces waarover ze eerder aanbevelingen publiceerden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van informatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en hoe het contact tussen hen verloopt tijdens de inkoop van paramedische zorg.

De NZa vraagt zorgaanbieders en zorgverzekeraars om uiterlijk 19 januari de vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten zijn ook direct naar de verschillende brancheorganisaties en zorgverzekeraars gestuurd.

Direct naar vragenlijst inkoop paramedische zorg 2020 voor aanbieders
Direct naar vragenlijst inkoop paramedische zorg 2020 voor zorgverzekeraarsBron: NZa

Externe links:
NZa peilt contractering paramedische zorg 2020

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken