De Nederlandse Zorgautoriteit roept partijen in de ziekenhuiszorg op om te reageren op het voorstel voor een facultatieve prestatie. Met deze prestatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over nieuwe (lokale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc’s. De NZa denkt dat een facultatieve prestatie meer ruimte biedt voor innovatie. Daarnaast geeft het zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer flexibiliteit die naar verwachting leidt tot betere zorg voor de patiënt.

De NZa hoort graag hoe zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en zorginkopers denken over de invoering van zo’n facultatieve prestatie. Op basis van de uitkomsten van de consultatie wil de NZa het ministerie van VWS adviseren over een concreet voorstel om per 2021 meer maatwerk, innovatie en flexibiliteit mogelijk te maken in de bekostiging van de ziekenhuiszorg.

De NZa ziet deze facultatieve prestatie in de MSZ als opmaat naar een domeinoverstijgende facultatieve prestatie, waarmee er meer ruimte ontstaat om zorg over de schotten heen te organiseren en betalen. Meer informatie over het voorstel vindt u in de informatiekaart ‘Facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg’.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken