In Nederland is de afgelopen periode een steeds luidere roep om betere kwaliteit van zorg voor mensen in een verpleeghuis. Mede het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers leidde tot de politieke keuze meer geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van die kwaliteit. De gewenste kwaliteit is vastgesteld in een kwaliteitskader door het Zorginstituut. De minister van VWS heeft de  Nederlandse Zorgautoriteit  (NZa) gevraagd goede tarieven vast te stellen zodat ieder verpleeghuis aan het kwaliteitskader kan voldoen.

De NZa wil dat doen op basis van feiten. Daarom starten zij met een uitvraag van data aan zorgaanbieders. Dat betekent een extra inspanning van de financiële afdeling van de verpleeghuizen; de NZa zal samen met de verpleeghuizen gaan kijken hoe ze dit zo goed en met zo min mogelijk belasting voor hen kunnen organiseren.

Integrale vergelijking

De NZa zal de nieuwe bekostiging ontwikkelen op basis van een integrale vergelijking van de kosten die aanbieders maken om verpleeghuiszorg te bieden. De huidige bekostiging is gebaseerd op landelijke gemiddelden en houdt alleen rekening met de zorgzwaarte van cliënten. Dat doet geen recht aan de werkelijkheid.

Bij de integrale vergelijking van kosten kijken zij niet alleen naar de zorgvraag van de bewoners, maar ook kunnen zij andere omstandigheden meewegen. Denk aan kosten die afhankelijk zijn van de regio waar zorg geleverd wordt. De NZa wil de toekomstige tarieven baseren op de kosten van vergelijkbare verpleeghuiszorgaanbieders. Daarmee kunnen zij verpleeghuizen meer maatwerk bieden, met de bijbehorende passende tarieven.  In 2019 gebruiken ze de data om inzicht te krijgen in de werking van het model en de uitkomsten. De uitkomsten zijn de basis voor de verfijning van het model en gebruiken zij nog niet voor de tarieven van 2021.

Lees hieronder verder.Bron: NZa

Externe links:
NZa start uitvraag om maatwerk in bekostiging voor verpleeghuizen mogelijk te maken

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken