De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waar de informatieverstrekking richting patiënten en verzekerden aan moet voldoen. Met deze uitgangspunten geeft de NZa uitdrukking aan de al langer ingezette omslag van méér informatie naar vooral bruikbare informatie.

Bij het kopje downloads vindt u de uitgangspunten.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken