Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben gezamenlijke doelen gesteld in het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg. Er zijn onder meer afspraken gemaakt om burgers meer zorg op maat te leveren, onder andere door meer in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek. Waarbij het stimuleren van preventie, innovatie en substitutie belangrijk is. In de inkoopcontracten voor 2019 zag de NZa hier te weinig van terug. De NZa verwacht dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars, die momenteel middenin nieuwe onderhandelingen zitten, nu wél concrete afspraken maken in deze contracten.

In het advies van de NZa advies over de bekostiging van de medisch-specialistische zorg hebben ze met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars afgesproken geen grote wijzigingen door te voeren in de bekostiging. Rust in de bekostiging zou hen ruimte moeten bieden om afspraken te maken over taakherschikking en substitutie van zorg in de contracten. Hierover publiceert de NZa later dit jaar een monitor waarin zij onderzoeken of afspraken over gezondheidswinst voor de patiënt onderdeel vormen van het contract. In de monitoring van de afspraken die ziekenhuizen, ZBC’s  en zorgverzekeraars maken, zal de NZa vanaf de contractering 2020 nadrukkelijk aandacht hebben voor de volgende onderwerpen:

Toegankelijke en betaalbare zorg

Zowel uit de door de NZa gemonitorde afspraken over subtitutie voor 2018 als in de monitor transformatiegelden constateerden ze dat de afspraken nog beperkt van de grond komen. Ook constateerden ze in hun monitor taakherschikking dat het overnemen van medische handelingen van de medisch specialist door bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist of een physician assistant te weinig aan bod komt. Meer aandacht voor substitutie, taakherschikking, innovatie en preventie in de contractering is een noodzaak om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Nu en in de toekomst. De NZa zal de afspraken hierover dan ook gaan monitoren. Zij zullen onder meer beoordelen of er afspraken over belonen van toegevoegde waarde in plaats van volume worden gemaakt; ofwel: gezondheidswinst in plaats van aantallen behandeling.

Lees hieronder verder.Bron: NZa

Externe links:
NZa: focus op verplaatsing van zorg en waardengedreven zorg in contractering msz

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken