De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start een monitor contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. De NZa roept zorgverzekeraars en zorgaanbieders die betrokken zijn bij de inkoop van deze zorg daarom op om de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met 3 juli 2020.

In de monitor contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg gaat de NZa onderzoeken welke afspraken zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken in de contracten en hoe dit proces verloopt. De monitor zal aanbevelingen bevatten voor het inkoop- en contracteerproces voor de komende jaren. Daarnaast kunnen de resultaten van de monitor een hulpmiddel zijn om het gesprek tussen zorgaanbieders, branchepartijen, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars te faciliteren.

Lees hieronder verder.Bron: NZa

Externe links:
NZa vraagt geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf naar inkoopervaringen

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken