De Nederlandse Zorgautoriteit nodigt huisartsen en huisartsenorganisaties uit om mee te doen aan hun enquête over de contractering in de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg. De NZa gebruikt de input voor hun monitor die in beeld moet brengen op welke wijze de afspraken in het bestuurlijk akkoord ‘Huisartsenzorg 2019-2022’ zijn geland in de contracten over 2020. Denk bijvoorbeeld aan afspraken als meer tijd voor de patiënt en zorg voor kwetsbare groepen.

Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen de vragenlijst invullen. De enquête staat tot 15 januari 2020 online.

Over de monitor

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de NZa gevraagd jaarlijks een beeld te geven van de contractering in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de vorm van een monitor. In juni 2019 publiceerden de NZa de eerste monitor op hun website. De resultaten van de tweede monitor publiceren zij naar verwachting in april 2020.Bron: NZa

Externe links:
NZa vraagt huisartsenzorg naar ervaringen contractering 2020

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken