Het CBS heeft onderzocht of het mogelijk is om een nieuw model te ontwikkelen voor de indicator Onverwacht Lange Opnameduren (OLO) in ziekenhuizen.
De huidige indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) geeft het percentage klinisch opgenomen patiënten met een opnameduur die minimaal 50% langer is dan verwacht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt deze indicator voor hun toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg in ziekenhuizen. Daarnaast gebruiken ziekenhuizen een afwijkende OLO-score als signaal om verder onderzoek te doen naar verbeterpunten binnen de kwaliteit van zorg. De indicator wordt berekend op basis van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken