Ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaan de elementen van een redelijk tarief voor jeugdzorg vastleggen in een Algemene Maatregel van Bestuur. Ook willen ze daarin eisen vastleggen voor een zorgvuldige inkoop, schrijven ze aan de Tweede Kamer in hun brief Perspectief voor de jeugd.

Tarieven gebaseerd op kosten beroepskrachten

De bewindslieden willen vastleggen op welke elementen tarieven gebaseerd zijn, maar niet hoe hoog de tarieven zijn. Ze willen de tarieven baseren op de kosten van beroepskrachten, inclusief niet-productieve uren als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, overleg en scholing; op reële overheadkosten; en op reis- en opleidingskosten. Ook kosten die voortkomen uit verplichtingen die gemeenten zelf opleggen aan de jeugdhulpaanbieders moeten meetellen, zoals rapportage en administratie. Verder moet duidelijk zijn hoe de tarieven geïndexeerd worden.

Lees hieronder verder.Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Externe links:
Opbouw van reële tarieven wettelijk vastgelegd

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken