Er is een crisis gaande in de jeugdzorg en de ggz. Het kabinet moet de zorg voor kwetsbare mensen beter organiseren en de meest urgente problemen snel aanpakken. Dat is de kern van het manifest ‘Lijm de zorg’ van een hulpverlener, een journalist en enkele ervaringsdeskundigen, dat inmiddels door enkele vakbonden en politieke partijen wordt ondersteund.

Vooral mensen met complexe psychische aandoeningen zijn de dupe van de hervormingen van het zorgstelsel, aldus het manifest. Te veel mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd zonder zicht op passende hulp. Intussen worstelen te veel hulpverleners met bureaucratie en werkdruk.

Manifest

Het manifest vraagt om tien veranderingen in de zorg. Het kabinet moet passende zorg regelen voor de mensen met de meest complexe problemen. Verder moet het kabinet een maximale wachttijd vaststellen en handhaven; meer dan drie maanden wachten is onacceptabel. Ook moet de marktwerking in de jeugdzorg en de ggz verminderen, zodat er een einde komt aan conflicten tussen instellingen, gemeenten en verzekeraars. En het is nodig de rechten van cliënten en hun omgeving te respecteren en versterken, en ervaringsdeskundigen te betrekken bij het maken van beleid.

De opstellers van het manifest hopen op meer dan 40 duizend ondertekenaars. Als dat lukt, kunnen ze het manifest als burgerinitiatief voorleggen aan de Tweede Kamer. De teller staat inmiddels op meer dan 35 duizend. Verschillende organisaties hebben zich als ‘bondgenoot’ aangesloten bij het manifest, waaronder FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, de Nederlandse Politiebond, het JeugdWelzijnsBeraad en enkele politieke partijen.

Complexe Problematiek

Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, vindt het schrijnend als kinderen met complexe problematiek niet de zorg krijgen waaraan zij behoefte hebben. Voor de problemen in de jeugdzorg bestaat geen ‘quick fix’, zegt hij in Metro: ‘We hebben het over een situatie die door de jaren heen is gegroeid. Er is heel wat voor nodig om dat in goede banen te leiden.’ Toch noemt hij een aantal punten waaraan gewerkt kan worden. ‘Er is op korte termijn extra geld beschikbaar voor jeugdzorg. Gebruik dat geld niet voor het simpelweg aanvullen van tekorten. Dan houd je de bestaande groei in stand. Investeer in de ernstige gevallen en in de ombouw van het systeem.’Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Externe links:
'Kabinet, pak crisis in jeugdzorg en ggz aan'

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken