ActiZ heeft bekend gemaakt dat de definitieve Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2020 is berekend. Op grond van het Centraal Economisch Plan van het CPB is de OVA vastgesteld op 3,28%. Omdat deze cijfers pas nu bekend zijn en de inkoop van zorg al gebeurt voordat het jaar ingaat, is er voor de inkoop 2020 gebruik gemaakt van een prognose uit het voorjaar 2019. De raming was 2,52%. Volgend jaar zal het verschil tussen de raming en de definitieve OVA bij de tarieven moeten worden opgeteld.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
OVA voor 2020 vastgesteld

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken