Na enkele weken van overleg zijn de eerste uitwerkingen, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw), bekend.

De zorg moet doorgaan

Deze huidige periode staat voor veel budgethouders en hun zorgverleners uit grote zorgen over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom heeft het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het pgb-proces doorgevoerd. De zorg moet doorgaan, is de belangrijkste pijler. Verder wordt er van van budgethouders gevraagd om met veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd te overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkende partijen (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) bieden budgethouders de nodige ondersteuning aan en actuele informatie. De maatregelen zijn in samenwerking met de VNG en ZN tot stand gekomen.

Lees hieronder verder.Bron: MedicalFacts

Externe links:
PGB: Budgethouders kunnen extra zorg inkopen

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken