Welzijn op Recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. Deze interventie zit in de lift. Niet zo gek als we bedenken dat steeds meer kwetsbare mensen bij de huisarts komen met diverse problemen die slechts voor een deel een medische oorzaak hebben. Deze patiënten zijn niet gebaat bij een pil of verwijzing naar een medisch specialist, maar bij een verwijzing naar een welzijnscoach of een activiteitenbegeleider, zodat ze zorg en ondersteuning krijgen voorbij de grenzen van het medisch en sociaal domein.

Het nieuwe normaal

In het Handboek ‘Welzijn op Recept. Zorg en welzijn maken samen het verschil’ beschrijven Miriam Heijnders en Jan Joost Meijs de uitgangspunten en de kernelementen van Welzijn op Recept die nodig zijn om de kwaliteit ervan te garanderen. Ze geven uitleg over de groep patiënten om wie het gaat en hoe Welzijn op Recept moet worden uitgevoerd om effectief te zijn. Ze kijken op een positief kritische manier naar de huidige initiatieven en voorzien nieuwe initiatieven van een goede methodologische onderlegger. Het is hun ambitie dat Welzijn op Recept het nieuwe normaal wordt om mensen met psychosociale problemen te ondersteunen.

Welzijn op recept

Welzijn op Recept bestaat dit jaar zeven jaar. Momenteel hebben zo’n tachtig gemeenten deze interventie omarmd en heeft het een plek in diverse nationale projecten. Maar deze interventie gaat niet vanzelf. Samenwerken blijkt in de praktijk ingewikkeld. ‘Het betekent nieuwe routines aanleren en andere afleren. Het vraagt van professionals nieuwe samenwerkingsrelaties, medische oplossingen voor maatschappelijke vragen achterwege te laten en in nieuwe vormen van ondersteuning te investeren. Dit boek biedt een keur aan veelzijdige recepten die direct in praktijk kunnen worden gebracht’, zegt Pauline Meurs, de voormalig voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het voorwoord.

Doelgroep

Het boek is bedoeld voor degenen die al werken met Welzijn op Recept of die ermee aan de slag willen. Ook partijen als regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en), gemeenten en zorgverzekeraars krijgen via dit handboek inzicht in de wijze hoe zij de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein kunnen stimuleren. Het boek kan ook gebruikt worden om huisartsen, praktijkondersteuners en sociaal werkers te trainen.

Lees hieronder  verder.Bron: MedicalFacts

Externe links:
Handboek Welzijn op Recept verschenen

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken