In het Jaarbeeld en Klachtbeeld van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die onlangs zijn gepubliceerd, legt de IGJ verantwoording af over de resultaten van haar werk in 2019. Beide beelden laten ook zien wat de IGJ belangrijk vindt en geven inzicht in de koers en uitgangspunten.

In haar laatste voorwoord merkt inspecteur-generaal Ronnie van Diemen op dat het merkwaardig is om in deze tijd verslag uit te brengen over een periode waarin alles in de zorg en het toezicht nog normaal was. Zij signaleert dat een aantal thema’s uit het Jaarbeeld 2019 door de coronapandemie nu in een ander daglicht komen te staan. Zij krijgen een extra stimulans of worden benadrukt of bemoeilijkt. De grote vraag is dan ook welke effecten alle ontwikkelingen hebben op de langere termijn en hoe de zorg en het toezicht hierdoor gaan veranderen.

Lees hieronder verder.Bron: IGJ

Externe links:
Publicatie Jaarbeeld en Klachtbeeld IGJ 2019

Downloads:
Jaarbeeld 2019
Klachtbeeld 2019

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken