Tijdens het Algemeen Overleg geneesmiddelenbeleid op 6 juni 2019 heeft minister Bruno Bruins toegezegd de scope van de evaluatie van het Zorginstituut in het kader van de Kaderwet zbo’s met de kamer te delen. In het debat zijn diverse vragen gesteld over het functioneren van het Zorginstituut, specifiek op het terrein van geneesmiddelen. Deze zijn doorvertaald in een aantal onderzoeksvragen. Bij downloads vind u ter informatie de opzet van deze evaluatie. De vragen die specifiek voor het terrein van de geneesmiddelen zijn toegevoegd, zijn te vinden onder onderdeel 4.

De Kaderwet zbo’s is van toepassing op het Zorginstituut Nederland en schrijft een 5-jaarlijkse evaluatie voor van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de organisatie. De laatste Kaderwetevaluatie van de rechtsvoorloper, het College voor Zorgverzekeringen, dateert uit 2014.

Doel

Doel van de evaluatie, voortvloeiend uit de Kaderwet ZBO’s, is te voorzien in informatie waarmee de Minister van VWS kan voldoen aan de wettelijke verplichting een oordeel te geven over het functioneren van het Zorginstituut Nederland. De minister zendt het evaluatierapport en de conclusies die hij daaraan verbindt, toe aan de Staten-Generaal.

Terugblik

De Kaderwetevaluatie is een terugblik en is bedoeld om conform de wettelijke verplichting een oordeel te vormen over het functioneren van het Zorginstituut Nederland in de periode 2014-2019. Deze evaluatie richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Zorginstituut Nederland in de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), de bedrijfsvoering en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn.

Kerntaak

De wettelijke evaluatie zal worden uitgebreid met een aantal meer specifieke vragen t.a.v. de kerntaak Kwaliteit van het Zorginstituut. Een taak die met de wijziging van de Zorgverzekeringswet in 2014 invulling heeft gekregen. Tevens is onderdeel van deze evaluatie in hoeverre het Zorginstituut Nederland inspeelt op nieuwe ontwikkelingen in haar rol als pakketbeheerder bij de beoordeling en pakkettoelating van geneesmiddelen, zodat de wijze van beoordeling en pakkettoelating voldoende waarborgen dat ook in de toekomst effectieve innovatieve geneesmiddelen het pakket instromen.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Kaderwetevaluatie Zorginstituut Nederland 2019

Downloads:

Kaderwetevaluatie Zorginstituut Nederland 2019
Kamerbrief over kaderwetevaluatie zorginstituut

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken