ZN/zorgkantoren hebben het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen een logische opbouw van de aanvraag van toeslagen bij zorg thuis, de introductie van de leveringsvorm ‘deeltijdverblijf’ en het verwerken van nieuwe wet- en regelgeving.

Zorgtoewijzingsproces

In het Voorschrift (zie downloads) staan de processen beschreven hoe de cliënt na de Wlz- indicatiestelling de zorg ontvangt, als overbrugging op de wachtlijst of als de voorlopige of gewenste leveringsvorm (verblijf, vpt, mpt). Verder heeft het Voorschrift betrekking op cliënten met een indicatiebesluit voor de subsidieregeling Extramurale Behandeling. Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 is onderdeel van van de Wlz-overeenkomst 2020 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

ActiZ vindt het lastig dat het Voorschrift Zorgtoewijzing zo laat voor de inwerkingtreding beschikbaar komt voor de zorgaanbieders. Het is een zéér lijvig document waarin het complexe zorgstelsel voor cliënten op de Wlz-wachtlijst, de instroom en het ontvangen van Wlz zorg zich aftekent. ActiZ pleit voor vereenvoudiging van het zorgtoewijzingsproces.

In het voorwoord van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 staan de wijzigingen ten opzichte van de versie 2019 beschreven.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 beschikbaar

Downloads:
Voorschrift zorgtoewijzing 2019

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken