Het CBS heeft de jaarcijfers voor zorggebruik en zorguitgaven per wet (exclusief Zorgverzekeringswet) in 2016, 2017 en 2018 in kaart gebracht.
Deze tabellen bevatten cijfers over het gebruik (personen in jaar) en de gerealiseerde uitgaven van de Wet langdurige zorg (zorg in natura), de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De cijfers zijn uitgesplitst naar zorgkantoorregio en de vier grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Dit hebben zij in opdracht van het VWS gedaan.
Lees hieronder verder.


Bron: CBS

Externe links:
Regiobeelden zorg in een oogopslag 2016-2018

Downloads:
Regiobeelden zorg in-een oogopslag

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken