Woningcorporatie Welbions maakte zich zorgen over de leefbaarheid in wijken. Door de nieuwe Woningwet werd het leefbaarheidsbudget voor corporaties beperkt, waardoor een prioritering van de inzet in wijken en buurten noodzakelijk was. Welbions zocht daarvoor de samenwerking met gemeente, wijkprofessionals en bewoners. Over hoe een wijkanalyse input gaf voor samenwerking in de gemeente Hengelo, maar in het bijzonder in de wijk Klein Driene.

“Naast het teruggaan naar onze kerntaak is er ook een verduurzamingsopgave en wonen mensen met een zorgvraag langer thuis. We wilden wijkvisies hebben zodat helder is waar we per wijk op gaan inzetten,” aldus Robert Olde Heuvel, stadsstrateeg Welbions en procesaanjager gebiedscoalitie Hengelo-Noord. “Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners in de wijk. In het proces hebben we twee, elkaar versterkende sporen gevolgd.”

Lees hieronder verder.Bron: Platform 31

Externe links:
Samen werken aan een strategische agenda wonen en zorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken