Ergens in de komende weken zal het ministerie van VWS de details van een nieuwe subsidieregeling publiceren. Daarmee kunnen ziekenhuizen in de komende drie jaar in totaal 75 miljoen subsidie verdelen, wanneer ze medische gegevens veilig kunnen aanleveren in de zogeheten Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Zo’n PGO is een app of een online omgeving waarmee burgers hun medische gegevens zelf kunnen bewaren en beheren.

Er is inmiddels een groot aantal aanbieders van dit soort PGO’s die voldoen aan de zogeheten MedMij eisen voor zaken als beveiliging, organisatie en techniek. Maar er zijn nog maar enkele ziekenhuizen die actief meedoen aan MedMij en daadwerkelijk gegevens kunnen aanleveren aan een PGO, en dan gaat het nog om pilots. Een belangrijke voorwaarde is de bereidheid van hun softwareleveranciers om aan de MedMij normen te voldoen.

VIPP 5

De nieuwe subsidieregeling, VIPP 5 genoemd, moet daar verandering in gaan brengen. De grote lijnen van de regeling zijn al in 2018 vastgelegd in het zogeheten Hoofdlijnen akkoord tussen VWS en de ziekenhuizen. De uitwerking van de regeling in concrete doelstellingen en bedragen is sindsdien verder uitonderhandeld door VWS, de ziekenhuizen en andere betrokkenen, en zal één dezer dagen in de Staatscourant worden gepubliceerd, waarna ziekenhuizen kunnen inschrijven. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 bedraagt het totale budget 25 miljoen per jaar.

Van portaal naar PGO?

De VIPP 5 regeling is een vervolg op eerdere VIPP regelingen voor ziekenhuizen (en later GGZ-instellingen en huisartsen). Die waren allen gericht op het stimuleren van digitale toegang van burgers tot hun medische gegevens. In de praktijk werd deze subsidie door de deelnemende ziekenhuizen vooral gebruikt voor het inrichten van hun eigen patiëntportalen, waarop burgers kunnen inloggen om (delen van) hun medische gegevens te bekijken en/of digitaal te downloaden. Inmiddels beschikt veruit het grootste deel van alle Nederlandse ziekenhuizen over zo’n beveiligd patiëntportaal. Het actieve gebruik daarvan varieert overigens flink. Gemiddeld logde 1 op de 5 patiënten eind 2019 in op zo’n portaal, maar de variatie tussen de ziekenhuizen is groot. Op de VIPP-monitor site van de NVZ zijn de benchmarks van alle ziekenhuizen per kwartaal in te zien.

Lees hieronder verder.Bron: SmartHealth

Externe links:
Subsidieregeling VIPP 5 moet gebruik PGO’s in stroomversnelling brengen

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken