Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Dit zijn de opvolgers van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de naleving van deze wetten.

De inspectie heeft in haar toezicht op de Wvggz en de Wzd aandacht voor de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van verantwoorde gedwongen zorg:

  • Dwang zoveel mogelijk voorkomen en anders zorgvuldig toepassen
  • De juiste zorg op de juiste plaats
  • Voldoende en deskundig personeel
  • Aandacht voor de belangen en de rechtspositie van de cliënt

De IGJ heeft een overzicht met de uitgangspunten en randvoorwaarde van de Wvggz gepubliceerd.
Lees hieronder verder.Bron: IGJ

Externe links:
Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken