Vanaf 1 januari 2021 is het voor mensen met een psychische aandoening mogelijk om met een pgb zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg te krijgen. In deze video vertelt PerSaldo waar je dan aan moet voldoen, over de verschillen tussen Wmo en Wlz en hoe het indicatieproces verloopt.

Bij het kopje externe links kunt u de video bekijken waarin het proces wordt uitgelegd.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken