De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 van kracht.  De Wmcz 2018 verplicht  zorgaanbieders om binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet  een nieuwe medezeggenschapsregeling te hebben vastgesteld die in lijn is met de Wmcz 2018. In het licht van de huidige crisis  is dat nauwelijks haalbaar.  De LOC heeft samen met ActiZ en andere brancheorganisaties de minister van VWS in deze brief gevraagd om die termijn met zes maanden te verlengen. Zo krijgen cliëntenraden en aanbieders de tijd en ruimte om weloverwogen tot passende afspraken te komen.Bron: ActiZ

Externe links:
Update Wmcz 2018

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken