In Asten en Zoetermeer zijn voor het eerst echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van de patiënt uitgewisseld op de MedMij-manier. Een groep geselecteerde patiënten kan nu medicatiegegevens van hun apotheek ophalen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Veilig en efficiënt

Op 19 december hebben de apothekers en enkele patiënten uit Asten en Zoetermeer minister Bruins van Medische Zorg laten zien hoe de PGO’s in de praktijk werken. Bruins reageerde tevreden: “Sinds ik minister ben, zie ik hoe belangrijk een veilige en efficiënte manier van gegevensuitwisseling binnen de zorg is. Zeker als dat wat oplevert voor de patiënt. Wat ik nu heb gezien van de persoonlijke gezondheidsomgeving via MedMij stemt mij tevreden. Natuurlijk is dit een eerste stap, maar op deze manier kan het echt een succes worden en een toevoeging zijn voor patiënten en zorgverleners.”

Deze gegevensuitwisseling is onderdeel van de zogenoemde gecontroleerde livegangen van MedMij. Op verschillende plekken in Nederland wordt in een gecontroleerde setting het MedMij Afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht.

Zicht krijgen

Als de gecontroleerde livegang inzichten ter verbetering opleveren, zullen die mee worden genomen in de doorontwikkeling van MedMij en verdere livegangen. Deze gaan ook helpen om zicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. Deze resultaten worden gebruikt om andere partijen zo goed mogelijk te helpen bij de uitrol en implementatie van PGO’s in Nederland met het MedMij Afsprakenstelsel.

Behalve Asten en Zoetermeer gaat ook er in januari ook in de regio Utrecht gegevensuitwisseling tussen meerdere apotheken en patiënten plaatsvinden.

Medicatiegegevens

Bij alle drie de livegangen worden medicatiegegevens uitgewisseld van een apotheek naar geselecteerde groepen patiënten. In Asten vindt de uitwisseling plaats met de PGO van ZorgKluis, in Zoetermeer is PGO Ivido betrokken en in de regio Utrecht worden de gegevens opgehaald via Zorgdoc.

Bij deze drie livegangen treedt LSP+ op als DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder). De DVZA is een rol die beschreven is in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten namelijk niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Daarvoor wordt nu LSP+ – een applicatie van VZVZ – ingezet.

MedMij wil de werking ervan eerst beproeven in deze gecontroleerde setting. MedMij staat voor veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling. Om zeker te weten dat alles werkt zoals het afsprakenstelsel beschrijft wordt LSP+ voorlopig alleen in deze gecontroleerde setting gebruikt.

Trots

Ronald Gorter, voorzitter van Stichting MedMij, laat weten trots te zijn dat de eerste patiënten succesvol hun gegevens hebben kunnen ophalen in een PGO. “Dit is echt een heel mooie en belangrijke mijlpaal in het MedMij-traject. Hier is jarenlang keihard aan gewerkt. Mooi om daar resultaat van te zien. We hebben bewust gekozen om eerst in een betrekkelijk kleine, gecontroleerde setting live te gaan. Stapje voor stapje, want MedMij staat voor veilig en betrouwbaar uitwisselen. Ik hoop dat we hiermee de basis legen voor een grotere uitrol en implementatie in 2020.”

Ook Aris Prins, voorzitter van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) is verheugd met deze ontwikkelingen. “Goede communicatie met de patiënt is essentieel voor adequate zorgverlening door de apotheke”’, aldus Prins. “De pilots zullen de komende maanden informatie opleveren over de manier waarop een PGO ondersteunt bij de gegevensuitwisseling tussen patiënt en apotheker. De KNMP onderschrijft het belang van de pilots en kijkt uit naar de eerste resultaten.”

Lees hieronder verder.Bron: MedicalFacts

Externe links:
Voor het eerst halen patiënten eigen gezondheidsgegevens op in PGO

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken