Onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag toont aan dat de invoering van het abonnementstarief in de Wmo zorgt voor een aanzuigende werking. Vrijwel alle ondervraagde gemeenten ervaren een toestroom van aanvragen voor huishoudelijke hulp ten opzichte van 2018.

Belangrijkste resultaten onderzoek

Bijna 150 gemeenten vulden de enquête van EenVandaag over de aanzuigende werking van het abonnementstarief in. Vrijwel alle ondervraagde gemeenten (94%) vinden de invoering van het abonnementstarief van 17,50 per 4 weken (19 euro per maand in 2020) een slechte maatregel. Vrijwel alle ondervraagde gemeenten (96%) ervaren bovendien een veel grotere toestroom van aanvragen voor (onder andere) huishoudelijke hulp ten opzichte van 2018. Volgens 42% van de gemeenten maken vooral de hogere inkomens nu meer gebruik van de Wmo, waaronder de huishoudelijke hulp.

De toenemende werking abonnementstarief

De VNG is niet verrast door de resultaten van de enquête. VNG-commissielid en wethouder van Breda Miriam Haagh: ‘Dit onderzoek toont aan dat de invoering van het abonnementstarief zorgt voor een forse aanzuigende werking. Hierdoor komen de Wmo-budgetten van gemeenten nog verder onder druk te staan’.

Sturingsruimte en financiële compensatie

De VNG roept het Rijk op om gemeenten te volledig te compenseren. Miriam Haagh licht toe: ‘Maatregelen die door het Rijk worden genomen en financiële consequenties voor gemeenten hebben, moeten volledig worden gecompenseerd. Om taken goed uit te kunnen blijven voeren is niet alleen een financiële compensatie in de oplopende kosten van belang. Ook moeten gemeenten de ruimte hebben om zelf te kunnen sturen, zodat lokaal de zorg beschikbaar is voor mensen die dat nodig hebben nu en in de toekomst’.

Lees hieronder verder.Bron: VNG

Externe links:
Onderzoek toont aanzuigende werking abonnementstarief aan
Abonnementstarief Wmo

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken