De tekorten op de Wmo in Apeldoorn liggen ettelijke miljoenen euro’s hoger dan waar in de Voorjaarsnota vanuit was gegaan. Toen ging het college nog uit van een tekort van zo’n zes miljoen euro. Het verwachte tekort is inmiddels opgelopen tot 9,5 miljoen euro. De grootste boosdoener is de aanzuigende werking van het Wmo-abonnementstarief. Apeldoorn gaat in ‘Den Haag’ lobbyen om het abonnementstarief af te schaffen of bij te stellen.

Forse groei

Alleen al voor de hulp in het huishouden komt de gemeente aan het einde van het jaar uit op een groei van het aantal nieuwe cliënten van zestig procent. Volgend jaar zal dat afzwakken naar een groei van twintig procent, zo schrijft het college aan de raad. Ook voor andere Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding, woon- en vervoersvoorzieningen is sprake van een forse groei van het aantal nieuwe cliënten.

Lobby

Het kan en mag niet zo zijn dat de financiële effecten van de oplopende kosten in het sociaal domein door de invoering van het Wmo-abonnementstarief ‘ten koste gaan van de zwaksten in onze samenleving’, aldus het college in zijn raadsbrief. Het gaat ‘onverminderd door’ met de lobby het abonnementstarief bij te stellen of af te schaffen. Dat doet het via onder meer de VNG, de G40 en via de politieke lijnen in de Kamer en op de departementen.

Landelijke monitor

Naar verwachting komt het ministerie van VWS volgende maand met de eerste landelijke monitor naar de effecten van het Wmo-abonnementstarief. Dat moet een kwalitatief beeld opleveren van de ontwikkelingen vanaf januari. Volgend jaar september verschijnt het kwantitatieve onderzoek over heel 2019.

Lees hieronder verder.Bron: Binnenlands Bestuur

Externe links:
Wmo ‘Abo-tarief’ moet van tafel

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken