Op 8 juni stond de Wet verplichte ggz (Wvggz) geagendeerd tijdens het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer. Een van de gesprekspunten is de verhoogde administratieve last. MIND pleit ervoor de rechtsbescherming van de cliënt voorop te stellen en de lasten te verminderen door zoveel mogelijk dwang in de zorg te voorkomen.

Belangen van de cliënt voorop

MIND zet zich al jaren in voor het belang van cliënten en naasten als het om deze wet gaat. De wet, die op 1 januari 2020 in werking trad, kan op een aantal momenten worden aangepast: direct noodzakelijke aanpassingen door middel van een spoedwet voor deze zomer, via een reparatiewet eind 2020 en na twee jaar aan de hand van de evaluatie van de wet. Op dit moment kan de Tweede Kamer reageren op het spoedwetsvoorstel.

Op de website van MIND kun u de rest van dit artikel lezen.Bron: Mind Platformt

Externe links:
Wet verplichte GGZ: voorkomen van dwang lost administratieve last op

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken