Zorgkennis.net is een initiatief van Baker Tilly Nederland en Finance4Care. Via de dienst www.zorgkennis.net worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Baker Tilly acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) stelt. Baker Tilly is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit is het geval indien zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Zorgkennis.net. U verstrekt dan op eigen initiatief persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens komen beschikbaar voor slechts een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen van (inhouse) opleidingen,  het Lange afkortingeboekje en dergelijke af te handelen:

  • Uw voornaam en achternaam
  • Naam organisatie
  • Adres
  • E-mailadres

Naar aanleiding van uw bestelling kunnen wij contact met u opnemen, om na te gaan of u de juiste informatie hebt ontvangen. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de laatste nieuwsfeiten in de zorg. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

  • E-mailadres
    Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, behalve voor zover elders in deze privacyverklaring vermeld.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Cookies

Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor verschillende doeleinden. Wij verwijzen u naar onze cookieverklaring.

Overige informatie

Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand, vanuit welke landen wordt onze site bezocht, voor welke pagina’s bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze site benadert. Deze informatie is eigendom van Google Analytics. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Contact

Baker Tilly hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mail.

Baker Tilly
Tel. 010 253 59 00
E-mail: info@bakertilly.nl

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken